BioInfoBank Capital sp. z o.o.

Jesteśmy spółką holdingową z obszaru bio-med-tech-IT.

więcej

Historia

BioInfoBank Capital sp. z o.o. angażuje się w komercyjne wykorzystanie osiągnięć naukowych i technologicznych polskich naukowców, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce.

Biotechnologia i biologia molekularna

Projekty prowadzące do wykorzystania opracowanych technologii bioinformatycznych, otrzymywania enzymów, hormonów, substancji o aktywności biologicznej, a także wytwarzania i rozwoju produktów i usług oraz ochrony praw własności intelektualnej w tym zakresie.

Chemia
farmaceutyczna

Projekty dotyczące otrzymywania wyspecjalizowanych substancji chemicznych, w tym katalizatorów, przygotowania dokumentacji oraz otrzymywania i produkcji leków generycznych, specjalizowanych komponentów do pasz, czy środków ochrony roślin.

Inne projekty
interdyscyplinarne

Realizowane na pograniczu medycyny, biologii, chemii, fizyki i informatyki.

Cele

Celem naszej działalności jest zbudowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesową, prowadzącego do długofalowych wzajemnych korzyści.

BioInfoBank Capital sp. z o.o. wykorzystuje różnorodne metody. Między innymi współpracujemy z:
  • partnerami z uniwersytetów i instytutów PAN;
  • współpracujemy z parkami technologicznymi;
  • aktywne monitorujemy środowiska naukowe, tworzące projekty R&D;

Projekty

Zespół

Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

Prezes Zarządu

Profesor chemii, w 1997 ukończył studia biotechnologiczne na Wydziale Biologii UAM, w 2000 roku MBA (Georgia State University Atlanta i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). W latach 2001-2002 przebywał na stypendium dla młodych doktorów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Emory w Atlancie. Prowadzi badania nad rozpoznaniem molekularnym oraz mechanizami przebiegu reakcji chemicznych i biochemicznych. Bada wpływ wprowadzenia atomu fluoru do struktury związków chemicznych, mechanizmy rekacji katalizowanych kompleksami metali przejściowych.

W latach 2002-2003 pracował jako konsultant w McKinsey & Co w Warszawie, gdzie uczestniczył w projektach dotyczących sektora telekomunikacyjnego i nośników energii.

Od 2004 roku dyrektor ds. inwestycji i rozwoju BioInfoBank odpowiadał za kierowanie częścią spółki dedykowaną nowopowstającym przedsiębiorstwom innowacyjnym.

Dzięki doświadczeniom naukowym i biznesowym potrafi efektywnie komunikować się zarówno z naukowcami jak i biznesmenami oraz posiada wiedzę i doświadczenie na temat potrzeb związanych z komercyjnym wykorzystaniem efektów badań naukowych od etapu powstawania innowacyjnego rozwiązania poprzez ocenę jego potencjału komercyjnego, formułowanie strategii produktu, organizację innowacyjnej spółki i jej rozwój.

Leszek Rychlewski

Leszek Rychlewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył studia medyczne w Berlinie z tytułem doktora medycyny, a następnie odbył staż naukowy w San Diego gdzie prowadził badania bioinformatyczne. W 2000 roku wrócił do Polski gdzie organizował badania bioinformatyczne w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej. Współautor ponad 100 prac naukowych.

Założyciel BioInfoBanku oraz Instytut BioInfoBank, prowadzący badania naukowe w zakresie bioinformatyki. Organizuje współpracę pomiędzy sferą badawczą, a biznesową (m.in. koordynator Centrum Doskonałości CITech (Centrum Innowacyjnych Technologii) skupiającego laboratoria badawcze i przedsiębiorstwa biotechnologiczne).

Zrealizował i jest w trakcie realizacji licznych projektów 5-go, 6-go i 7-go Programu Ramowego finansowanych przez Komisje Europejską na łączną kwotę > 20 mln Euro (uwzględniając budżet partnerów europejskich). Doświadczenia naukowe i biznesowe sprawiają, że L. Rychlewski posiada dogłębną znajomość zagadnień związanych z rozwojem i funkcjonowaniem innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych w Polsce.

Inwestorzy

BioInfoBank Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Adres: ul. Święty Marcin 80/82/355, 61-809 Poznań, Polska


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Numer KRS: 0000795276

Numer NIP: 7831803805

Numer REGON: 38389653100000


Plan połączenia

Sprawozdanie uzasadniające połączenie


Wysokość Kapitału Zakładowego: 100 000 zł

Kontakt

BioInfoBank Capital sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000795276

BioInfoBank Capital sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355

61-809 Poznań

tel/fax: (+48 61) 852 49 46


e-mail: capital@bioinfo.pl


NIP: 7831803805

Regon: 38389653100000